Wykształcenie

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Studia uzupełniające
Konin (2007 – 2009).

  • Student.
  • Ukończone bez stopnia magistra (Kilka dni przed obroną odebrano akademi uprawnienia)

Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Studia inżynierskie
Konin (2003 – 2007).

  • Absolwent.
  • Dyplom inżyniera.

Liceum ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

Koło (1999 – 2003).

  • Absolwent.
  • Matura.