Runes of Magic – d303Fix

Patch 3.0.3 do Runes of Magic przyniósł wiele dobrego, ale także wiele złego. Mianowicie przycięto nieco implementacje Lua. Brak w nowej wersji obiektu os, odpowiadającego między innymi za pobieranie i formatowanie daty i czasu, przez co duża część dodatków przestała poprawnie działać.

Postanowiłem działać i naprawić problem, zarówno z dodatkiem dAFK jak i pozostałymi. Od wczoraj (2010-08-11) siedzę i pocę się nad tym ale są już rezultaty. Prezentowany tu dodatek jest re-implementacją tego obiektu z pewnymi ograniczeniami (patrz Known Issues). jeżeli ktoś posiada wiedzę na ten temat proszę o komentarz.

Zmiany

v1.0 – (Planowana)

 • Pozbycie się pliku XML i ograniczenie biblioteki do jednego pliku.
 • Dodatkowe sugestie dodajcie w komentarzach.

v0.9

 • Sugestie z komentarzy na Curse i tutaj.
  • Elementy tablicy z datą i czasem nie są obowiązkowe.
  • Automatyczne wykonanie screen’a po logowaniu (domyślnie wyłączone).
  • Automatyczny screenshot, gdy nie powiedzie się próbkowanie Item Shop’a.
  • Drugi parametr w funkcji date pozwala na przekazanie czasu do formatowania.
  • Dwa nowe parametry do polecenia /dtss.
  • Kilka innych drobnych sugestii.
 • Poprawki pozwalające niekiedy znacznie skrócić kod.
 • Poszerzone o nowe opcje okno konfiguracji.
 • Rosyjskie tłumaczenie, bez konfiguracji. (Dzięki tasquer)

v0.8

 • Naprawiono problem nie zapisywania się ustawień.
 • Kilka innych drobnych poprawek.
 • Nowe polecenie otwierające i chowające okno konfiguracji.
 • Integracja z AddonManager.

v0.7

 • Poprawiona kompatybilność z innymi dodatkami.
 • Poprawione czytanie ujemnego czasu z promocji.

v0.6

 • Poprawki związane z pobieraniem przesuniętego czasu z Item Shop’a
 • Dodano polecenia pozwalające zmienić zachowanie dodatku
 • Informacja na chacie jeżeli jest już zdefiniowany obiekt os. Obiekt jest deklarowany ponownie
 • Nowe przydatne funkcje
 • Wyciągnięte do tabeli stringi, aby ułatwić tłumaczenie.

v0.5

W tej wersji sporo zmian. Najpierw chciałbym podziękować nieznajomemu, który podzielił się swoją wiedzą w komentarzu pod tym tekstem oraz jednej z osób na anglojęzycznym forum, która powiedziała mi o pewnej bardzo ciekawej funkcji w API, dzięki której pozbyłem się permanentnie mam nadzieje pliku wykonywalnego. Nie może też zabraknąć podziękowań dla twórców dodatków: FunctionWatch i InGameScripts, dzięki którym zgłębiłem tajniki Item Shop’a z którego data jest pobierana.

 • Prawidłowa data i czas wyciągana z gry bez ingerencji użytkownika.
 • Nie potrzebny jest już plik wykonywalny.
 • Obiekt os jako nakładka na obiekt d303Fix, a nie kompletna implementacja.
 • Nowa implementacja wyliczania czasu, dokładniejsza niż wyliczanie na podstawie wartości uśrednionych.
 • Nowy dział dla programistów dodatków.

v0.4

 • Prawidłowa data i czas wyciągana z gry podczas robienia screen’a.
 • Posprzątany kod.
 • Wersja Lite specjalnie na potrzeby serwisu Curse. Nie zawiera ona pliku wykonywalnego.

v0.3

 • Prawidłowa data i czas. (Patrz instalacja)
 • Wersje językowe (PL/EN).
 • Poprawny dzień tygodnia.
 • v0.2

  • Skrócona i normalna nazwa dni tygodnia i miesięcy
  • Znaki %% są zastępowane przez %
  • Znak ! w os.date() poprawnie formatuje czas z gry.
  • Wywołanie os.date(„!*t”) zwraca tabele z czasem gry.
  • Nieco rozszerzone testy.

  v0.1

  • Pierwsza wersja całkowicie pozbywająca się błędów w dodatkach.
  • Kompletna lista funkcji z obiektu os.
  • Podstawowe testy.
  • Dostępny również na Curse.

  Instalacja

  Najpierw należy odinstalować wersje starsze od v0.7, następnie przeprowadzamy instalacje jak każdego innego dodatku, poprzez rozpakowanie go do katalogu %ROM%\Interface\AddOns\ pamiętając o tym aby nie zmieniać nazwy katalogu samego dodatku.

  Korzystanie

  Dodatek posiada dwa polecenia pozwalające na manipulowanie jego zachowaniem (zmienione wartości są zapamiętywane):

  • /dt (/os) – Polecenie związane z oknem konfiguracji
   • /dt – Pokazuje okno konfiguracji.
   • /dt hide – Chowa okno konfiguracji.
  • /dtis (/osis) – Polecenie związane z interakcją z Item Shop’em.
   • /dtis help – Wyświetla krótką pomoc.
   • /dtis off – Wyłącza pobieranie daty z Item Shop’a.
   • /dtis on – Włącza pobieranie daty z Item Shop’a.
   • /dtis [godziny] – Ustawia wartość przesunięcie zegara i resetuje wszystkie zmienne potrzebne do ponownego pobrania informacji z Item Shop’a.
   • /dtis – Resetuje wszystkie zmienne potrzebne do ponownego pobrania informacji z Item Shop’a.
  • /dtss (/osss) – Polecenie związane wyciąganiem daty i czasu z nazwy screenshot’a
   • /dtss help – Wyświetla krótką pomoc.
   • /dtss off – Wyłącza pobieranie daty z nazwy screenshot’a.
   • /dtss on – Włącza pobieranie daty z nazwy screenshot’a.
   • /dtss auto – Włącza/Wyłącza tworzenie screen’a podczas logowania..
   • /dtss fail – Włącza/Wyłącza tworzenie screen’a, gdy próbkowanie Item Shop’a zawiedzie.
   • /dtss – Wykonuje zrzut ekranu niezależnie od ustawień.

  Znane problemy

  • Niedogodności związane z dodatkową aplikacją. (Patrz instalacja)
  • Brak poprawnej flagi z czasem zimowym.

  Development

  Uwaga

  Proszę wszystkich twórców dodatków o uprzednie sprawdzenie czy aby na pewno nie ma obiektu os i jego funkcji przed ich nadpisaniem.

  Sprawdzanie

  Chciałbyś skorzystać z dodatku d303Fix w swoim dodatku, możesz go dodać jako część swojego dodatku lub skorzystać z istniejącej już instalacji? Aby sprawdzić czy obiekt os jest już zadeklarowany w systemie wystarczy sprawdzić czy nie jest null’em:

  if os then
    -- Obiekt os istnieje
  end
  

  Aby natomiast sprawdzić czy jest to konkretnie implementacja d303Fix należy sprawdzić to poniższym kodem:

  if os and d303Fix then
    -- To d303Fix
  end
  

  Funkcjonalność

  Dodatek udostępnia kilka przydatnych funkcji. Jest oczywiście implementacja wszystkich funkcji z obiektu os związanych z czasem do których można się odwoływać zarówno przez obiekt os jak i obiekt d303Fix. Poniżej funkcje i pola dostępne tylko przez obiekt d303Fix

  • IsAnyNil(param) – Sprawdza czy parametr lub jakikolwiek element tablicy jest nil’em, jeżeli tak to zwraca true i nazwę klucza w tabeli (lub nil jeżeli nie ma nazwy albo nie jest to tabela), w przeciwnym razie zwraca false i nil
  • IsLeapYear(year) – Sprawdza czy rok jest przestępny. Jeżeli tak zwraca true, jeżeli nie false.
  • print(string) – Wyświetla przekazany string w oknie czatu. Jest to wyjątek i jest zdefiniowany w obiekcie os.
  • SafeLoadFile(filename) – Bezpiecznie ładuje plik lua. Gdy wystąpi błąd wyświetla komunikat w oknie chat’u oraz zwraca false, gdy ładowanie powiedzie się zwraca true.
  • SetTime(param) – Funkcja jako parametr przyjmuje trzy typy wartości:
   • number – Czas w sekundach liczonych od 1970-01-01.
   • string – Czas w formacie yyyy-MM-dd HH:mm:ss
   • table – Standardowa struktura daty i czasu.
  • Reset() – Resetuje zegar do daty 1970-01-01 oraz wymusza ponowne ustawienie czasu za pomocą Item Shop’a
  • Version – Numer wersji d303Fix
  • Dodatkowo tabela czasu zwracana przez funkcje date(„*t”) zwraca dodatkowo pole isLeap typu bool, zawierające informacje o tym czy rok jest przestępny.

  Galeria

  v0.8

  v0.6

  Pobieranie

  Repozytorium

  16 thoughts on “Runes of Magic – d303Fix