Doświadczenie

Think Sp. z o.o.

Konsultant
Poznań (2007 I)

 • Praca w różnych środowiskach programistycznych.
 • Rozpoczęcie projektu nowej wersji aplikacji do zarządzania flotą pojazdów – Flota.NET
 • Rozbudowa serwerowej aplikacji do handlu mobilnego – MAH/Revisto
 • Rozbudowa i re-design mobilnej aplikacji do handlu mobilnego – MAH/Revisto
 • Rozbudowa i przepisywanie modułu synchronizacji do handlu mobilnego (klient <-> serwer) – MAH
 • Przejście na bazę danych SQLite w końcówce mobilnej MAH/Revisto
 • Tworzenie i rozwój narzędzi do synchronizacji baz danych (TDI i TSS/Prismo)
 • Tworzenie narzędzia do zarządzania zdalnego usługami i procesami.
 • Prace z zakresu integracji systemów firmy z oprogramowaniem typu ERP
 • Tworzenie od podstaw oraz design aplikacji do spisywania stanów liczników oraz dostarczania przesyłek – Mobilny Goniec
 • Tworzenie biblioteki zawierającej zestaw kontrolek i klas ułatwiających tworzenie aplikacji mobilnych w technologi .NET Compact Framework
 • Przepisanie na nową platformę (.NET CF) modułu do synchronizacji danych po stronie mobilnej.
 • Tworzenie silnika graficznego do wizualizacji magazynów (Think Game Engine) z wykorzystaniem nowych technologi XNA
 • Tworzenie silnika graficznego do wizualizacji magazynów (Think Game Engine II) z wykorzystaniem nowych technologi OpenTK
 • Rozbudowa i re-design mobilnej aplikacji do handlu mobilnego Revisto na platformę Android
 • Końcówka mobilna dla kierowców w aplikacji logistycznej Quello (.NET CF/C++)

RUSSEK Software

Właściciel
Koło (2007 I)
Własna działalność gospodarcza w zakresie informatyki i handlu.

 • Współpraca z firmą Think.

Codec Polska s.p. z.o.o.

Programista
Warszawa (2006 II – 2006 XII)

 • Programowanie obiektowe w technologii .NET Framework 1.1, .NET Framework 2.0 oraz ASP. NET (MS Visual Studio 2003/2005).
 • Tworzenie, modyfikacja i obsługa bazy danych w MS SQL Server 2000 / 2005 / 2005 Express.
 • Tworzenie procedur testowania aplikacji oraz wsparcia technicznego.
 • Praca rozwojowe nad oprogramowaniem Inflection Point
 • Praca konserwacyjne aplikacji Inflection Point
 • Tworzenie aplikacji drukującej Inflection Point

Delegacja z firmy Xparo


Xparo Polska s.p. z.o.o.

Programista
Słupca (2005 VIII – 2006 XII)

 • Programowanie obiektowe w technologii .NET Framework 1.1, .NET Framework 2.0 oraz ASP. NET (MS Visual Studio 2003/2005).
 • Tworzenie, modyfikacja i obsługa bazy danych w MS SQL Server 2000 / 2005 / 2005 Express.
 • Tworzenie oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi (APS).
 • Tworzenie podstawy systemu księgowego ROZWPL.
 • Zarządzanie projektami.
 • Dokumentacja techniczna oraz architektoniczna.
 • Prowadzenie kursów w zakresie jezyka C#.
 • Delegacja do firmy Codec.
 • Projekt systemu do obliczania kosztów. (Calculations)

Zwolnienie za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Obecnie polska spółka już nie istnieje, zmieniła nazwę na Codepolis


HORIZON Multimedia

Programista (Umowa na czas nieokreślony)
Słupca (2005 I – 2005 VII)

 • Programowanie obiektowe w technologii .NET Framework 1.1 oraz ASP. NET (MS Visual Studio 2003).
 • Tworzenie, modyfikacja i obsługa bazy danych w MS SQL Server 2000.
 • Tworzenie oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi (APS).
 • Dokumentacja techniczna.

Zwolnienie z powodu przeistoczenia firmy w spółkę Xparo. Obecnie polska spółka już nie istnieje, zmieniła nazwę na Codepolis


HORIZON Multimedia

Programista (Okres próbny – umowa o dzieło)
Słupca (2004 IX – 2004 XII)

 • Programowanie obiektowe w technologii .NET Framework 1.1 oraz ASP.NET (MS Visual Studio 2003).
 • Tworzenie, modyfikacja i obsługa bazy danych w MS SQL Server 2000.
 • Produkcja systemu ARIPO, generującego portale internetowe.

Energetyka Kaliska S.A. RZE Koło

Staż absolwencki
Koło (2003 – 2004)

 • Rysowanie schematów sieci nn w postaci elektronicznej.
 • Zapoznanie się ze schematem sieciowym RZE Koło.
 • Prowadzenie statystyk awaryjnośi sieci oraz nie dostarczonej energii dla odbiorców.
 • Prowadzenie rejestru strat sieciowych i ich analiz.
 • Przyjmowanie reklamacji od odbiorców
 • Powiadamianie odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii oraz uzgadnianie z odbiorcami przerw w zasilaniu.
 • Prowadzenie gospodarki przyrządami pomiarowymi w zakresie magazynowania, ruchu urządzeń pomiarowych oraz wymaganej dokumentacji.
 • Obsługa techniczna odbiorców.
 • Prowadzenie kartotek odczytowych odbiorców WO oraz analiza prawidłowości działania układów pomiarowych.
 • Rozliczanie robót związanych z przyłączeniami prowadzonymi przez RZE.
 • Ewidencja kosztów i przyporządkowanie ich poszczególnym usługom.
 • Rozliczanie robót związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.
 • Prowadzenie zleceń eksploatacyjnych w systemie SAP/R3.
 • Wykonywanie analiz w zakresie stanu technicznego sieci.
 • Prowadzenie gospodarki transformatorowej w RZE.
 • Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej.
 • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej sieci.
 • Przygotowanie umów przyłączeniowych.