ARIPO

Aplikacja sieciowa do tworzenia portali internetowych przy pomocy prostego w użciu interfejsu Drag ‚n’ Drop.

  • IDE: Visual Studio .NET 2003
  • Język: C#/ASP.NET
  • Baza Danych: MS SQL Server 2000