APS

Aplikacja do zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza w przedsięwzięciach informatycznych. Pozwala wyszukać „freelancer’a” na podstawie umiejętności oraz jego obciążenia innymi zadaniami i przypisanie do konkretnego projektu. Aplikacja ma możliwość przypisywania zadań oraz ich śledzenie. Aplikacja posiada dodatkowo moduł klientów pozwalający sprawdzać dane kontaktowe, realizowane projekty, zaplanowane zadania oraz spotkania. Aplikacja wyposażona jest również w bazodanowy system plików, po którym można się poruszać jak po standardowym dysku. Za pomocą tego systemu plików można przechowywać wszelkiego rodzaju dokumenty, a poszczególne katalogi przypisane są do poszczególnych modułów, przez co dostęp do danych plików mają tylko osoby uprawnione.
Komunikacja między serwerem, a klientem odbywa się na dwa sposoby. Za pomocą Web Service’ów można łączyć się z systemem przez internet na duże odległości kosztem szybkości działania, lub korzystając z bezpośredniego połączenia z bazą danych.

  • IDE: Visual Studio .NET 2003/2005
  • Język: C#/XML/SQL
  • Baza Danych: MS SQL Server 2000/2005