ROZWPL

Fragment nowego systemu księgowego pozwalający wprowadzać i księgować przelewy. Aplikacja tworzona z myślą o rozbudowie i funkcjonalności, dlatego właśnie dla niej stworzyłem system wtyczek, pozwalający na pisanie poszczególnych modułów niezależnie i następnie tylko dokładanie ich do aplikacji. W tym projekcie opracowany został również system interakcji miedzy wtyczkami, pozwalający na wykonywanie pewnych czynności przez inne wtyczki, jedną, bądź wiele.

  • IDE: Visual Studio .NET 2005
  • Język: C#/XML
  • Baza Danych: MS SQL Server 2005