Charter

Program mający na celu generowanie wykresów do prezentacji na podstawie danych zawartych w plikach Excel’a (xls), które opisane są w pliku XML. Jako pliki wynikowe otrzymujemy pliki PowerPoint’a.

  • IDE: Visual Studio .NET 2005
  • Język: C#/XML