Inflection Point

Potężne narzędzie BI, przeznaczone dla analityków i managerów. Jego głównym zadaniem jest tworzenie i przedstawianie w formie graficznej raportów zasilonych danymi z ogromnych hurtowni danych. Narzędzie posiada sporą ilość podstawowych kontrolek używanych w raportach. Należą do nich między innymi: Grid, Chart (3D), Gauge, Tree, Karuzela.
Moim zadaniem była naprawa błędów oraz przygotowanie w sporej grupie poprawki SP3, zawierającej również ogromne zmiany w kontrolce Grid’a. Następnie napisanie aplikacji drukującej podstawowe kontrolki do dokumentu PDF. Drukowanie to obejmowało kontrolki Label, Grid, Chart (3D) i prawie ukończone drukowanie Gauge’a. Trudność polegała na tym iż na ekranie operujemy z naprawdę dużymi Grid’ami, podczas gdy papier jest ograniczony. Ponadto chart przy zrzucaniu obrazu do bitmapy pozostawiał ogromny footprint w pamięci (~64MB). W celu obejścia tych problemów powstało kilka mechanizmów, takich jak Cache operacji graficznych (aby posortować strony i wydrukować w odpowiedniej kolejności, oraz oddzielenie procesu drukowania raportu od reszty aplikacji w celu szybkiego i skutecznego czyszczenia pamięci.
Więcej informacji o produkcje znajduje się na tych stronach: Inflection Point, Inflection Performance Management

  • IDE: Visual Studio .NET 2000/2005
  • Język: C#/XML/SQL
  • Baza Danych: MS SQL Server 2000/2005
  • OLAP Server: MS OLAP Server 2000/2005
  • Instalator: Install Shield 6