Calculations

Aplikacja obliczająca koszty produkcji złożonych elementów.
Aplikacja zaprojektowana tak aby można było pracować zarówno z bazą centralną, jak i jej lokalną kopią. Program korzysta z typowanych DataSet’ów oraz serializacji. Ponadto wykorzystuje interfejs graficzny wprowadzony w .NET 2.0 oraz klasy upodabniające wygląd menu i guzików do Office 2007. Okienka posiadają efekt fade in/fade out. Aplikacja oparta o wzorzec dostarczony w postaci pliku MS Access.

  • IDE: Visual Studio .NET 2005
  • Język: C#/XML/SQL
  • Baza Danych: MS SQL Server 2000/2005 Express
  • Instalator: Microsoft Installer