Flota .NET

Podstawa aplikacji do zarządzania flotą pojazdów. Wrapper do usługi geolokalizacji i wyznaczania tras działający przez remoting.

  • IDE: Visual Studio .NET 2005
  • Język: C#/XML/SQL
  • Baza Danych: MS SQL Server 2000/2005 Express